Anne-Marie Schjetlein


Sjukhusets kulvertar döljer hemligheter i spännings- och relationsromanerna ”Döden kvittar det lika”, ”Döden den bitterbleka” och ”Döden ingen ser”.

Anne-Marie Schjetlein

2014 debuterade Anne-Marie Schjetlein med ”Döden kvittar det lika”. Uppföljaren ”Döden den bitterbleka”, kom ut ett par år senare. I den tredje och aktuella boken i serien ”Döden ingen ser” försöker Anne-Marie spegla hur sjukvården ser ut inifrån, med stress och nedskärningar i blickfånget. Hur en pressad arbetssituation kan vara ett hot mot patientsäkerheten. Något hon tycker är angeläget att sätta ljuset på. Runt människorna på ett sjukhus i Halmstad utspelar sig livet i sin mest dramatiska form. Huvudkaraktären, kirurgen Andreas Nylund, känner sig alltmer pressad i sitt arbete som kirurg, samtidigt som han upprätthåller den perfekta fasaden i sin lyxvilla utanför Tylösand.

I hela sitt vuxna liv har Anne-Marie Schjetlein arbetat inom sjukvården. Hon är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning i operationssjukvård. Vid sidan om författandet arbetar hon med att utbilda studenter-och sjukvårdspersonal i hjärt-lungräddning och akut omhändertagande. Därför är det ingen tillfällighet att intrigen i hennes relations-och spänningsromaner utspelar sig i sjukhusmiljö. Livet på ett sjukhus är en komprimerad värld. Den innehåller sorg, lidande, smärta och död, men också glädje, hopp, lättnad och liv. På ett ögonblick kan pendeln slå från eufori till katastrof. En mycket passande kuliss för spänningsromaner.

Med norska föräldrar, uppvuxna i Tromsö, har Anne-Maries livsresa ringlat sig genom Sveriges avlånga land. Idag bor hon i Stockholm.

Senast från Instagram