Stressen i vården blir ny thriller

SR P4 HALLAND: 2017-08-26

Sjukhuset i Halmstad är skådeplatsen i Anne-Marie Schjetleins nya thriller om ond bråd död.

[…] Tidsbrist, personalbrist och platsbrist kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten, och leda till att personal begår allvarliga misstag, menar hon. Det skapar även en stor oro hos personalen.

Hur stor är risken att du spär på den här rädslan att man inte ska få den bästa vården?

– Jag tror inte att man kan blunda för saker och ting. Man måste lyfta det, och kan jag göra det i romanform så ser jag det bara som en uppgift.

SR P4 HALLAND: 2017-08-26

Läs artikeln i sin helhet